เอกสารนำเสนอ

การประกอบธุรกิจเว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ 2.15 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ 2.56 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 5.47 Mb.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 4.34 Mb.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ 3.40 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 933 Kb.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ 3.76 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 529 Kb.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 4.05 Mb.