27 มกราคม 2560

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน - ข่าวล่าสุด

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) โรดโชว์นักลงทุน จ.เชียงใหม่

        นางสาวอรสา วิมลเฉลา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมโรดโชว์พบนักลงทุนและแนะนำธุรกิจของ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้